Curs Blender 3D

De Wiki del Nigul
Salta a la navegació Salta a la cerca

Esquema del curs

Objectius

 • Conèixer les principals eines de animació 3D de l'entorn GNU Linux i les seves possibilitats.
 • Conèixer el funcionament del programa de animació 3D BLENDER 2.4
 • Aprendre a utilitzar les eines principals de BLENDER 2.4
 • Observar i comprendre totes les parts del procés de creació d'una animació en 3D

Continguts

Introducció a la animació per ordinador

 • Principis i nocions bàsiques de la animació digital
 • GNU Linux i els programes de programari lliure dirigits a la animació 3D
 • L'entorn gràfic de BLENDER
 • Introducció a la animació 3D en BLENDER
 • Finestres i entorn de l'usuari: configuració bàsica
 • Menús
 • Opcions principals

Modelat 3D

 • Introducció al modelatge: punt, lineas i superfícies
 • Primitives i composició d'elements
 • Objectes geomètrics
 • Superfícies corbes
 • Splines
 • Edició de objectes mitjançant WINGS 3D
 • Importar i exportar objectes entre WINGS 3D i BLENDER
 • Materials i textures
 • Tipus de superfícies i ombrejos

Il·luminació

 • Models de il·luminació
 • Components de la font de llum
 • Ombres: paràmetres i tipus

Càmeres

 • Tipus de camares
 • Lents i enfocaments
 • Camare d'escena

Render

 • Introducció i passo en el procés de render
 • Opcions avançades

Animació

 • Principis bàsics de la animació
 • Opcions principals
 • Tipus d'animacions
 • Consells per una animació efectiva

Recursos