Instal·lació

De Wiki del Nigul
Salta a la navegació Salta a la cerca

UBUNTU 16.04

Programa estàndard IDE

Descarregar darrera versió a https://www.arduino.cc/en/main/software ( provat amb Ubuntu 16.04 - 64 bits )

Seguir instruccions a : https://fabricadigital.org/leccion/como-instalar-la-ultima-version-de-arduino-ide-en-ubuntu/

Atenció a la darrera passa a on es dona permis a l'usuari en qüestió a fer servir els ports sèrie ( fer logout al final )

Provat que amb alguns ports USB no funcionen. Veure si surt la placa Arduino amb lsusb

A la prova surten dos ports sèrie: /dev/ttySO i /dev/ttyACM0 (Arduino/Genuino) - Usam el segon

Si surt a la llista hauria de funcionar, provar transferint el programa 'blink' que ve amb els exemples del programari.

Una vegada pujar el programa el LED hauria de tenir una intermitència d'un segon.

Programació gràfica amb Ardublock - JAVA

Tenir OpenJDK instal·lat

Descarregar el mòdul - http://cloud.github.com/downloads/taweili/ardublock/ardublock-all.jar

Verificar a Preferències la ruta dels projectes, en aquest cas "/home/usuari/Arduino"

Copiar-ho a : /home/usuari/Arduino/tools/ArduBlockTool/tool/

Reiniciar l'entorn de programació i el trobarem a "Herramientas"