Alta massiva

De Wiki del Nigul
Salta a la navegació Salta a la cerca

Manual d'usuari

Aquest és el procediment per donar d'alta usuaris a LDAP tot usant les dades del Xestib

1. Entrau al Xestib

2. Anau a Llistes ... Alumnat ... Dades personals.

3. Generau un full de càlcul amb les opcions mostrades a la següent captura de pantalla:

Gestib1.png

4. Obriu el full de càlcul amb l'OpenOffice/LibreOffice Calc:

Ldap2.png

5. Us apareixerà el següent:

Ldap3.png

6. Copiau les tres primeres columnes al full de càlcul Importador.ods

El full de càlcul genera un CSV per tal de pujar-lo al servidor LDAP.

7. Entram a la pàgina ldap.nigul.coop

8. Seleccionam el centre i ens autenticam

9. Anam a Usuaris / Envia arxiu

Exemple.png

10.

Exemple1.png

11.

Exemple2.png

12.

Exemple3.png

13.

Exemple4.png

14. Aquest error es normal i el podem ignorar

Exemple5.png

NOTA: Convé guardar l'arxiu CSV amb un nom prou descriptiu per tenir una referència dels usuaris que hem donat d'alta

Paràmetres configurables

El full de càlcul importador_vX_x.ods té dues pàgines, una on es mostrarà la llista de tots els usuaris amb les seves dades que serà el que convertim a .csv per tal d'exportar cap a LDAP, i l'altra amb una sèrie de paràmetres a configurar.

Els següents paràmetres són obligatoris/recomanables per obtenir una informació més completa durant la importació del .csv a LDAP.

 • Llinatges i nom i DNI (obligatori): Llinatges, noms i DNI dels professors/alumnes.
 • Domini de correu electrònic (obligatori): Aquest apartat correspon al nom de l'escola a qui pertany el correu electrònic. S'afegirà aquest cap al nom d'usuari.
 • Població: Lloc on està el centre.
 • Password: Per aquest camp tenim tres opcions:
  • Si emplenem aquest camp, aquesta serà la paraula clau per a tots els usuaris.
  • Si la deixem buida, anirà a cercar a la pàgina de paràmetres el DNI. Cada usuari tindrà el seu DNI sense lletra com a paraula clau.
  • Si la deixem buida i a més no tenim cap DNI indicat, escriurà la paraula clau per defecte.
 • Grup (obligatori): Grup unix principal a qui pertany l'usuari.
 • Grups addicionals: Grups addicionals als que pertany l'usuari. Hem d'escriure els noms separats amb una coma sense deixar cap espai. Per exemple: group01,group02
 • OU Grup (obligatori): Nom del grup del sufix LDAP. S'ha descriure tot junt i en minúscules. Deixar el que ve per defecte "Gent".
 • OU Escola (obligatori): Nom de l'escola. Com què formarà part del sufix LDAP, s'ha descriure tot junt i en minúscules.

Quan el nom o llinatge té caràcters dels considerats especials, vocals accentuades, enyes o c trencada, el full de càlcul per defecte realitzarà la següent conversió per tal de tenir noms d'usuari vàlids. Si no us va bé aquesta taula d'equivalències, podreu modificar-la. Les equivalències són:

Caràcter original Caràcter substituït
à á a
è é e
ì í i
ò ó o
ú ù ü u
ñ n
ç c
l·l ll

Control de versions Importador.ods

Media:Importador_v1_8.odsv1.0: Versió inicial.

v1.1: Afegit el control de país i grups adicionals.

v1.2: Afegit el camp nou de password per defecte per emprar si no s'ha introduït password o DNI.

v1.3: Eliminats aquells camps del full de càlcul que no són necessaris per crear els usuaris. Queda un full més petit i senzill de seguir.

v1.4: Eliminat el camp de control de país, ja que no era el camp que pensàvem i no ens soluciona el problema al crear l'usuari contra Moodle.

v1.5: Amagades les columnes necessàries per a crear l'usuari a LDAP però poc rellevants per a la persona que empra l'importador.

v1.6: Modificada la forma de crear el home per a professors i alumnes. Se passa per paràmetre el createhomedir. Control sobre la "l·l".